Gabioni vai gabionu sienas?

Daudziem šis jautājums var būt pārsteidzošs. Vai tas nav viens un tas pats produkts?

Tā ir taisnība, ka daudzos rakstos un dokumentos šie termini tiek lietoti savstarpēji aizstājami. Realitātē šie produkti tomēr atšķiras gan to uzbūvē, gan to pielietošanas jomā.

Brīvi stāvošs vai uz betona

Gabioni ir grozi, kas ir izgatavoti no metinātiem sietiem, kas savienoti ar spirālēm. Tie tiek novietoti uz cietas virsmas, bet nekādā veidā ar to netiek savienoti. Tukši gabioni tiek piepildīti ar akmeņiem un pēc tā tiek aizvērti un tiem augšā tiek novietots nākošais gabionu slānis.

Gabionu sienas, no vienas puses, ir žogu paneļu veids, bet veidots no diviem slāņiem. Telpu starp paralēliem paneļiem arī aizpilda ar akmeņiem. Tāpat kā citi žogu veidi, gabionu sienas ir pastāvīgi savienotas ar virsmu. Tas parasti tiek veikts ar žogu stabiem, kas iestiprināti zemē izmantojot betonu, iekšējos stabus un ārējos stabus.

Saite: http://www.betafence.lv/iedvesma/gabioni-vai-gabionu-sienas/