Mājas nožogojums: ar atļauju vai bez?

Lai gan pēc likuma parasti nav nepieciešamas atļaujas, lietas kārtot būs daudz sarežģītāk, ja nepanāksi vienošanos ar kaimiņiem.

Žogu būvniecības atļauja

Žogs ir būve, kam nav vajadzīga būvatļauja, bet būvvaldē jāiesniedz paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte par projektu. Žoga augstumu, krāsu un citas īpatnības nosaka attiecīgā apgabala noteikumi.

Kā kaimiņš ar kaimiņu

Vislabākais ir dzīvot labās attiecībās ar saviem kaimiņiem. Tas attiecas arī uz žogu starp blakus esošajiem žogiem. Tā kā nav likumīga pienākuma nožogot savu teritoriju, Jūs nevarēsiet piespiest savus kaimiņus veidot kopīgu žogu un dalīties ar izmaksām. Tikai tad, kad žogs ir uzstādīts (pat ja Jūs to apmaksājāt paši), Jūsu kaimiņam rodas pienākums dalīties žoga labošanas un atjaunošanas izmaksās.

Saite: https://www.betafence.lv/iedvesma/majas-nozogojums-ar-atlauju-vai-bez/